Technika

Seřiďte si svůj kazeťák

Seřiďte si svůj kazeťák

Většina kazetových magnetofonů (zvláště levnější dvouhlavé modely) trpí velmi nepříjemným nedostatkem: citelnou ztrátou vysokých frekvencí při procesu záznam-reprodukce. Tento rušivý jev je navíc zvýrazněn zapnutím obvodu Dolby, kdy se projeví dynamické chyby, způsobené neinverzní činností kompandéru (v takovém případě není jeho snímací charakteristika vůči záznamové zrcadlová). Uživatel pak zastává názor, že systémy Dolby „ubírají výšky“. Tato skutečnost však nebývá způsobena konstrukcí přístroje, nýbrž jeho chybným nastavením. Zvláště u japonských výrobců se zřejmě jedná o záměr. Dražší přístroj „lépe hraje“, a tak mu dá náročnější zákazník přednost. Tento nedostatek se však dá poměrně snadno odstranit a můžeme dosáhnout výborných výsledků i s levným magnetofonem.

seřiďte si kazeťák, foto: Stereo Video

Základem kvalitního záznamu je vybuzení pásku na optimální pracovní bod. V tomto bodě leží střed lineární závislosti remanentní magnetické indukce pásku na intenzitě magnetického pole generovaného záznamovou hlavou. Funkce není lineární v celém svém rozsahu, proto je nutné pro pořízení kvalitní nahrávky nastavit tuto intenzitu pro daný pásek vždy na střed jeho charakteristiky.
Zdrojem budicího magnetického pole je výhradně vysokofrekvenční předmagnetizační proud, který je přiváděn do záznamové hlavy spolu s nízkofrekvenčním záznamovým proudem. Obě tyto složky jsou vzájemně směšovány na principu superpozice. Vysoké kmitočty v užitečném signálu však mají na pásek stejný účinek jako předmagnetizační proud. Pokud užitečný signál obsahuje velké množství vysokých tónů, dojde při záznamu k přebuzení pásku, což se projeví zkreslením na výškách. Tento nedostatek částečně odstraňuje systém HX Pro. Správná velikost předmagnetizačního proudu má tedy při kvalitním nahrávání důležitou úlohu. Její seřízení je poměrně jednoduché. K nastavení použijeme zdroj nf kmitočtů (např. testovací CD, které jste od nás mohli získat) a milivoltmetr. V nouzi postačí indikátory vybuzení na magnetofonu a nahrávka s bohatým kmitočtovým spektrem (zejména na výškách).

Po sejmutí horního krytu přístroje najdeme odporové trimry pro nastavení předmagnetizačního proudu. Měly by být označeny jako Bias L a Bias R. Jsou většinou umístěny na plošném spoji poblíž přívodů k záznamové hlavě. S těmito kabely nedoporučuji příliš hýbat, stejně jako s ostatními svazky vodičů v přístroji. Mohlo by dojít k rozkmitání snímacího zesilovače, který je na to velmi citlivý. V některých přístrojích se nachází jen jeden pár těchto trimrů, v jiných je zvláštní dvojice pro každý typ pásku (tedy celkem tři páry). Toto řešení je výhodnější, umožňuje totiž nastavit optimální velikost proudu odděleně pro každý typ pásku. Někdy se můžeme setkat s tím, že v přístroji jsou namísto odporových trimrů pouze rezistory s pevnou hodnotou. V tom případě je nahradíme trimry s hodnotou podle řady nejbližší vyšší než mají dané rezistory. U jiných magnetofonů jsou pouze drátové propojky a předmagnetizační proud se nastavuje přeštípáním odpovídajícího počtu těchto propojek. Pro tento případ rovněž použijeme odporové trimry, nejlépe hodnoty cca 100 kW.

Nastavení provádíme s naší nejpoužívanější kazetou. Máme-li přístroj s možností odděleného nastavení pro každý typ pásku, zopakujeme následující postup pro kazety typu Normal, CrO2 a Metal.
Absence výšek v záznamu je způsobena příliš velkým předmagnetizačním proudem. Nastavujeme při vybuzení -20 dB (podle indikátorů na magnetofonu) a s vypnutým systémem Dolby. Zaznamenáváme postupně signály o kmitočtu asi 300 Hz a 10 kHz v alespoň desetisekundových úsecích. Při reprodukci měříme pokles úrovně na kmitočtu 10 kHz oproti úrovni na 300 Hz. Pomocí trimrů nastavíme předmagnetizaci tak, aby po novém záznamu byla úroveň na 10 kHz přibližně o 1 až 2 dB vyšší než na 300 Hz. Většinou je třeba celý postup několikrát opakovat.
Nemáme-li nf generátor a milivoltmetr, zaznamenáváme nahrávku bohatou na výšky a trimry nastavujeme tak dlouho, dokud záznam není poslechem shodný s originálem. Opět nastavujeme s vypnutým systémem Dolby, tentokrát ale s „plnou“ úrovní na indikátorech vybuzení pásku. Je dobré zdůraznit vyšší kmitočty, ale ne příliš.

Po nastavení provedeme zkušební záznam se zapnutým systémem Dolby. Kromě zlepšeného odstupu signálu od šumu by jiná změna neměla nastat. Dolby C by měl navíc zlepšit reprodukci na výškách díky svému antisaturačnímu systému, s Dolby S by měl záznam být k nerozeznání od CD.
Magnetofony s jemnou regulací Bias není obvykle nutné otevírat. Tyto přístroje mají napěťově řízenou amplitudu předmagnetizačního oscilátoru. Potenciometr k regulaci tohoto napětí je na magnetofonu volně přístupný. Pokud není její rozsah dostatečný, provedeme nastavení uvnitř přístroje nejprve pro pásky Metal (nezávisle pro levý a pravý kanál) a pro typ Normal a CrO2 pomocí jednoho společného trimru, kterým se nastavuje řídicí napětí pro oscilátor. Existují ovšem přístroje (Pioneer, Akai…), u kterých se po tomto nastavení sníží vybuditelnost pásku s přijatelným zkreslením. Tato vlastnost vychází ze záznamových korekcí přístroje. Náprava spočívá v nastavení těchto korekcí a následném opětovném seřízení předmagnetizačního proudu.
Avšak pozor! Tento zásah je však již komplikovanější a náročnější na vybavení měřicí technikou, je tedy vhodnější obrátit se na kvalifikovaný servis. Stejné doporučení máme pro majitele přístrojů před skončením záruční lhůty a také pro širokou skupinu čtenářů, kteří svoji neodbornost nahrazují přemírou odvahy. I ten nejjednodušší magnetofon je totiž dost komplikované zařízení, v němž lze sice mnoho vylepšit, ale ještě více pokazit.

Autor textu: autor: Michal Zetek S&V (červenec 1998)
online Zdroj: Seřiďte si svůj kazeťák | Hi-Fi market.

sken Stereo a Video na uložto 1 strana sken 2 strana

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

back to top